Alle Belgische Milieuzones

In navolging van Duitsland en Frankrijk heeft de Belgische regering besloten dat steden en gemeenten milieuzones mogen invoeren voor een betere luchtkwaliteit. Momenteel zijn er 2 milieuzones in België in Brussel en Antwerpen. Daarnaast zijn er vergevorderde plannen voor de steden Gent, Willebroek en Mechelen. In België wordt een milieuzone vaak aangeduid als een lage-emissiezone (LEZ) en worden aangegeven met een speciaal verkeersbord.

In Brussel is er sinds 1 januari 2018 een LEZ actief. Onder deze zone vallen alle 19 gemeenten. Alleen de R0 en andere toegangswegen vallen hier niet onder. Voertuigen met een dieselmotor hebben alleen toegang tot de zone als de euronorm 3 of hoger is. Voor benzine of andere brandstoffen geldt euronorm 2 of hoger. In 2020 worden deze regels aangescherpt voor dieselmotoren naar euronorm 4 of hoger. Daarnaast kan er bij ernstige luchtvervuiling worden besloten om extra maatregelen te treffen zoals snelheidsbeperkingen of een verbod op bepaalde voertuigen.

In Antwerpen geldt er een milieuzone over de hele binnenstad en de Linkeroever. De meeste vervuilende auto’s mogen dit deel van de stad al niet meer in. In 2020 en 2025 worden deze volgende eisen nog verder aangescherpt. Momenteel mogen er alleen dieselauto’s in die voldoen aan euro 5 norm of hoger. Auto’s met een benzinemotor hoeven alleen te voldoen aan euro norm 1 om de zone in te mogen.

In de toekomst komen hier nog 3 Belgische steden bij met een milieuzone. Vanaf 2020 wordt de LEZ in Gent actief. Personenvoertuigen met een dieselmotor hebben dan alleen toegang als ze voldoen aan euronorm 5 of hoger voor benzinemotoren geldt dit vanaf euronorm 2.

In 2021 wordt er in Willebroek en Mechelen een milieuzone ingevoerd. Hiervoor zijn de exacte regels nog niet bekend alleen dat ze vergelijkbaar zullen zijn met de andere steden waar momenteel milieuzones actief zijn.

Typen Franse Milieustickers

In navolging van Duitsland en Oostenrijk zijn er in Frankijk ook milieuzones ingesteld. Voor de Franse milieuzone worden 6 verschillende milieustickers uitgegeven. Een groene milieusticker, een paarse milieusticker, gele milieusticker, oranje milieusticker, bordeauxrode sticker en grijze sticker.

De groene milieusticker is voor de meest milieuvriendelijkst voertuigen. Dit zijn voertuigen die beschikken over een volledige elektrische motor of een motor op basis van een brandstofcel. Het maakt niet uit als het voertuig een personenauto, bromfiets, bus of vrachtwagen is. Hybride voertuigen komen niet in aanmerking voor deze sticker.

De paarse milieusticker is voor niet elektrische voertuigen die minst schadelijk zijn voor het milieu. Het gaat hierbij om voertuigen van de afgelopen jaren die beschikken over gas-, benzine-, diesel- of hybridemotor. Voor personenauto’s is deze sticker voor benzinemotoren die voldoen aan uitlaatgasnorm Euro 5 of 6. Voor grotere vrachtwagens en bussen met een benzinemotor is paarse milieusticker alleen beschikbaar als deze voldoen aan uitlaatgas norm Euro 6. Motors en licht gemotoriseerde voertuigen moeten voor deze sticker voldoen aan uitlaatgasnorm euro 4. Voertuigen met een gasinstallatie of hybride.

Iets oudere voertuigen krijgen de gele milieusticker met cijfer 2. Deze voertuigen stoten iets meer schadelijke stoffen uit maar mogen nog wel alle milieuzones in. Tijdens extreme luchtvervuiling worden deze voertuigen wel geweigerd. De gele milieusticker geldt voor personenauto’s en lichte bedrijfswagens met een benzinemotor die voldoet aan uitlaatgasnorm Euro 4 of personenauto’s en lichte bedrijfswagens met een dieselmotor die voldoet aan uitlaatgasnorm Euro 5 of 6. Grotere vrachtwagens en bussen krijgen de gele milieusticker met een benzinemotor die voldoet aan uitlaatgasnorm Euro 5 of dieselmotor die voldoen aan uitlaatgasnorm Euro 6. Motors en licht gemotoriseerde voertuigen krijgen de gele milieusticker als ze voldoen aan uitlaatgasnorm Euro 3.

Nog oudere voertuigen krijgen in Frankrijk een oranje milieusticker met het cijfer 3. Deze voertuigen krijgen momenteel nog wel toegang tot Franse milieuzones maar in de nabije toekomst waarschijnlijk niet meer. De oranje milieusticker geldt voor persoonsvoertuigen met een benzinemotor die voldoen aan uitlaatgasnorm Euro 2 of 3, bij een dieselmotor geldt het voor een die voldoet aan uitlaatgasnorm Euro 4. Grotere vrachtwagens krijgen een oranje milieusticker bij een benzinemotor die voldoet aan uitlaatgasnorm Euro 3 of dieselmotor die voldoet aan uitlaatgasnorm Euro 5. Verder krijgen motors een oranje milieusticker bij het voldoen aan uitlaatgasnorm Euro 2.

De bordeauxrode sticker met nummer 4 is voor oudere vervuilende voertuigen met een dieselmotor. Bij dagen met ernstige luchtvervuiling worden deze voertuigen niet toegelaten tot milieuzones. Het gaat hierbij om personenauto’s en lichte bedrijfswagens die voldoen aan uitlaatgasnorm Euro 3. Grotere vrachtwagens en bussen moeten voor een bordeauxrode sticker voldoen aan uitlaatgasnorm Euro 4. Bij motoren is een euronorm niet meer betrekking maar moet het voertuig nieuwer zijn dan 1 juni 2000.

Voor de meest vervuilende voertuigen in Frankrijk is de grijze milieusticker met cijfer 5. Het geldt voor personenauto’s met een dieselmotor die alleen voldoet aan uitlaatgasnorm Euro 2. Grotere vrachtwagens en bussen met een dieselmotor die voldoet aan uitlaatgasnorm Euro 3 krijgen ook een Grijze milieusticker.

Daarnaast zijn er ook voertuigen die niet in aanmerking komen voor de bovengenoemde milieustickers. Dit geldt voor voertuigen ouder dan 1997, vrachtwagens ouder dan 2001 of motoren ouder dan 2000. Hier krijgt men geen sticker voor en dus ook geen toegang tot milieuzones.

In Welke Duitse Steden Komt Een Dieselverbod

Sinds begin 2018 is het dieselverbod in Duitse steden steeds vaker in het nieuws. In februari 2018 besloot het gerechtshof in Leipzig dat Duitse steden oude en vervuilende voertuigen met een dieselmotor mogen weren voor een betere luchtkwaliteit. Na invoering van milieustickers in 2008 zijn er in verschillende steden nu ook dieselverboden.

Er zijn in Duitsland 3 soorten milieustickers een rode, gele en groene. Waarvoor de groene milieusticker bestemd is voor de minst vervuilende auto is. Ondanks deze maatregelen kampen veel grote Duitse steden nog met ernstige luchtvervuiling. Hierom gaan er in Duitsland stemmen op om een nieuw milieusticker in te voeren, een blauwe sticker. Deze sticker is alleen bestemd voor nieuwe diesels die voldoen aan uitlaatgasnorm Euro 6. Echter duurt het besluit nemen over deze milieusticker erg lang, daarom zijn enkele grote Duitse steden naar de rechtbank gestapt om een maatregel af te dwingen tegen vervuilende dieselmotoren. In februari heeft het gerechtshof hier mee ingestemd en hebben enkele Duitse steden een dieselverbod ingesteld. Vermoedelijk tijdelijk tot de blauwe milieusticker is ingesteld. Dit betekent dat de het reguliere milieuvignet, bijvoorbeeld de groene milieusticker Berlijn, niet meer geldig is.

Hamburg heeft op 31 mei 2018 als een van de eerste grote steden een dieselverbod ingevoerd. Het dieselverbod is ingesteld op 2 straten namelijk, de Max-Brauer-Allee en de Stresemannstrasse. Op de Stresemannstrasse geldt het dieselverbod alleen voor vrachtwagens. Het dieselverbod in Hamburg is dus niet heel erg ingrijpend en geldt alleen voor diesels die niet voldoen aan de uitlaatgasnorm Euro 6 of hoger.

Nadat Stuttgart in 2008 een van de eerste steden was met een milieuzone voerde het op 1 januari 2019 ook een dieselverbod in. Het dieselverbod geldt voor voertuigen met een dieselmotor die niet voldoen aan uitlaatgasnorm Euro 5 of hoger. Vanaf 1 januari 2020 wordt dit aangescherpt tot Euro 6. Diesels met een euro 4 norm kunnen wel een groene sticker krijgen. In Stuttgart kan men wel een groene milieusticker hebben maar alsnog een boete krijgen door het dieselverbod.

In de toekomst gaan de volgende steden ook een milieuzone invoeren Aken, Berlijn, Bonn, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt, Keulen, Leipzig, München en Osnabrück. Naast dieselverboden in Duitse steden gaan er ook dieselverboden komen op snelwegen. Op de A40 door Essen komt vanaf juli 2019 een dieselverbod.

Oostenrijkse Milieuzones

In Oostenrijk zijn er nog geen milieu maatregelen getroffen die betrekking hebben op auto’s van buitenlandse toeristen. Wel zijn er regels ingesteld voor het vrachtvervoer. Het gaat hier voornamelijk om vrachtwagens van de klassen N1-N3.

In 6 deelstaten Wenen, Opper-Oostenrijk, Neder-Oostenrijk, Stiermarken, Tirol en het Burgenland zijn momenteel milieuzones ingesteld die zijn niet allen beperken tot de stad maar kunnen ook reiken tot een hele regio.

Zoals al eerder genoemd is de Pickerl-sticker alleen verplicht voor vrachtwagens van klassen N1, N2 en N3. Het kan zijn dat grote personenauto’s als vrachtwagen klasse N1 geregisterd staan. Deze zijn dan wel verplicht tot het hebben van een milieusticker. Alle voertuigen met een EURO norm 1 of hoger kunnen een Oostenrijkse milieusticker toegewezen krijgen, echter geldt in de meeste zones dat je er pas vanaf EURO norm 2 in mag. Hierom heeft het geen zin om een Pickel sticker aan te schaffen voor een voertuig met EURO norm 1. Het doel van het weren van deze voertuigen is het verbeteren van de luchtkwaliteit en de uitstoot van schadelijke fijnstof en stikstof te verminderen.

De sticker geeft het volgende weer. De kleur van een sticker correspondeert met een EURO norm, deze staat ook nog genoemd op de sticker in normale cijfers en romeinse cijfers. Op het milieusticker staan de laatste 5 tot 6 cijfers voor het chassisnummer. Daarnaast staan er nog de letters P, M, N , D, B en A. Waarbij P staat voor roetfilter, M voor voertuigklasse, N voor voertuigklasse N, D voor dieselvoertuig, B voor benzine voertuigen en A voor voertuigen die op een andere brandstof rijden. Meer informatie vind je op Austria.info.

Er zijn enkele uitzonderingen voor de Oostenrijkse milieusticker. Uitzonderingen gelden voor hulpverleningsvoertuigen, voertuigen van openbare dienst, voertuigen uit de landbouw, bepaalde voertuigen van het luchtvaartterrein en voertuigen voor publiek belang.

Duitse milieuzones

In Duitsland zijn er bijna in alle steden milieuzones ingesteld. Deze Umweltzones zijn ingesteld om de luchtkwaliteit te verbeteren en de hoeveelheid broeikasgassen terug te verdienen. Op 1 maart 2007 werd er gestart met het invoeren van de milieuzones. De milieusticker voor deze zones geldt alleen voor personenauto’s, bussen en vrachtwagens. Brommobielen zijn vrijgesteld van Umweltplaketten.

In totaal zijn er 3 soorten milieustickers een rode, een gele en een groene milieusticker. Op de sticker staat het kenteken van de auto weergegeven en de autoriteit die de sticker heeft uitgegeven. Welke sticker aan welke auto wordt toegewezen wordt bepaald aan de hand van de datum van eerste registratie en de EURO norm van de auto.

Momenteel zijn er in Duitsland rond de 60 milieuzones ingevoerd waar een milieusticker verplicht is. Deze zones zijn allemaal toegankelijk met een groene milieusticker. Met een gele sticker kan alleen de milieuzone van Neu-Ulm nog betreden worden.  Een rode sticker heeft geen functie meer aangezien die geen toestemming meer verschaft tot geen enkele milieuzone.

Van deze 60 milieuzones is er een milieuzone die significant veel groter is dan andere milieuzones. De milieuzone van het Ruhrgebied bestaat uit meerdere kleine zones. Deze zones zijn Bochum, Bottrop, Castrop-Rauxel, Dortmund, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen, Gladbeck, Herne, Herten, Mulheim, Oberhausen en Recklinghausen. In het Ruhrgebied is altijd milieusticker veplicht behalve op de autobahnen. De milieusticker Berlijn is ook noodzakelijk voor trips naar die stad.

Naast de milieustickers zijn er in Hamburg en Frankfurt ook zones waar een dieselverbod geldt. Hier mogen diesel auto’s niet in omdat deze te veel lucht vervuilen.

In de toekomst komt er naar alle waarschijnlijkheid een 4ekleur milieusticker bij. De blauwe milieusticker zou alleen gaan gelden voor de schoonste personenauto’s. In deze categorie vallen auto’s met een volledige elektrische motor zoals een Nissan LEAF Bijvoorbeeld.

 

Meer informatie vind je in het Duits op https://www.umweltbundesamt.de.