Alle Belgische Milieuzones

In navolging van Duitsland en Frankrijk heeft de Belgische regering besloten dat steden en gemeenten milieuzones mogen invoeren voor een betere luchtkwaliteit. Momenteel zijn er 2 milieuzones in België in Brussel en Antwerpen. Daarnaast zijn er vergevorderde plannen voor de steden Gent, Willebroek en Mechelen. In België wordt een milieuzone vaak aangeduid als een lage-emissiezone (LEZ) en worden aangegeven met een speciaal verkeersbord.

In Brussel is er sinds 1 januari 2018 een LEZ actief. Onder deze zone vallen alle 19 gemeenten. Alleen de R0 en andere toegangswegen vallen hier niet onder. Voertuigen met een dieselmotor hebben alleen toegang tot de zone als de euronorm 3 of hoger is. Voor benzine of andere brandstoffen geldt euronorm 2 of hoger. In 2020 worden deze regels aangescherpt voor dieselmotoren naar euronorm 4 of hoger. Daarnaast kan er bij ernstige luchtvervuiling worden besloten om extra maatregelen te treffen zoals snelheidsbeperkingen of een verbod op bepaalde voertuigen.

In Antwerpen geldt er een milieuzone over de hele binnenstad en de Linkeroever. De meeste vervuilende auto’s mogen dit deel van de stad al niet meer in. In 2020 en 2025 worden deze volgende eisen nog verder aangescherpt. Momenteel mogen er alleen dieselauto’s in die voldoen aan euro 5 norm of hoger. Auto’s met een benzinemotor hoeven alleen te voldoen aan euro norm 1 om de zone in te mogen.

In de toekomst komen hier nog 3 Belgische steden bij met een milieuzone. Vanaf 2020 wordt de LEZ in Gent actief. Personenvoertuigen met een dieselmotor hebben dan alleen toegang als ze voldoen aan euronorm 5 of hoger voor benzinemotoren geldt dit vanaf euronorm 2.

In 2021 wordt er in Willebroek en Mechelen een milieuzone ingevoerd. Hiervoor zijn de exacte regels nog niet bekend alleen dat ze vergelijkbaar zullen zijn met de andere steden waar momenteel milieuzones actief zijn.

In Welke Duitse Steden Komt Een Dieselverbod

Sinds begin 2018 is het dieselverbod in Duitse steden steeds vaker in het nieuws. In februari 2018 besloot het gerechtshof in Leipzig dat Duitse steden oude en vervuilende voertuigen met een dieselmotor mogen weren voor een betere luchtkwaliteit. Na invoering van milieustickers in 2008 zijn er in verschillende steden nu ook dieselverboden.

Er zijn in Duitsland 3 soorten milieustickers een rode, gele en groene. Waarvoor de groene milieusticker bestemd is voor de minst vervuilende auto is. Ondanks deze maatregelen kampen veel grote Duitse steden nog met ernstige luchtvervuiling. Hierom gaan er in Duitsland stemmen op om een nieuw milieusticker in te voeren, een blauwe sticker. Deze sticker is alleen bestemd voor nieuwe diesels die voldoen aan uitlaatgasnorm Euro 6. Echter duurt het besluit nemen over deze milieusticker erg lang, daarom zijn enkele grote Duitse steden naar de rechtbank gestapt om een maatregel af te dwingen tegen vervuilende dieselmotoren. In februari heeft het gerechtshof hier mee ingestemd en hebben enkele Duitse steden een dieselverbod ingesteld. Vermoedelijk tijdelijk tot de blauwe milieusticker is ingesteld. Dit betekent dat de het reguliere milieuvignet, bijvoorbeeld de groene milieusticker Berlijn, niet meer geldig is.

Hamburg heeft op 31 mei 2018 als een van de eerste grote steden een dieselverbod ingevoerd. Het dieselverbod is ingesteld op 2 straten namelijk, de Max-Brauer-Allee en de Stresemannstrasse. Op de Stresemannstrasse geldt het dieselverbod alleen voor vrachtwagens. Het dieselverbod in Hamburg is dus niet heel erg ingrijpend en geldt alleen voor diesels die niet voldoen aan de uitlaatgasnorm Euro 6 of hoger.

Nadat Stuttgart in 2008 een van de eerste steden was met een milieuzone voerde het op 1 januari 2019 ook een dieselverbod in. Het dieselverbod geldt voor voertuigen met een dieselmotor die niet voldoen aan uitlaatgasnorm Euro 5 of hoger. Vanaf 1 januari 2020 wordt dit aangescherpt tot Euro 6. Diesels met een euro 4 norm kunnen wel een groene sticker krijgen. In Stuttgart kan men wel een groene milieusticker hebben maar alsnog een boete krijgen door het dieselverbod.

In de toekomst gaan de volgende steden ook een milieuzone invoeren Aken, Berlijn, Bonn, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt, Keulen, Leipzig, München en Osnabrück. Naast dieselverboden in Duitse steden gaan er ook dieselverboden komen op snelwegen. Op de A40 door Essen komt vanaf juli 2019 een dieselverbod.

Franse Milieuzones

In Frankrijk zijn er 2 soorten milieuzones. Een tijdelijke en permanente milieuzone. In het Frans heten deze zones ook wel Zones a Circulation Restreinte of Zones de Protection de l’Air. De milieusticker voor deze zones, het Ecovignet, de crit’air wordt net als in ander landen gebaseerd op de datum van eerste inschrijving van een auto en de EURO norm van de auto.

In Frankrijk zijn er 3 permanente milieuzones. In Parijs is er een permanten milieuzone aan de binnenkant van de ring over het gehele centrum. Voor personen voertuigen geldt dit verbod alleen van maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 20:00. Voor grote bussen en vrachtwagens geldt deze zone wel altijd. Op dagen met extra veel luchtvervuiling kunnen er extra maatregelen worden getroffen en alleen auto’s met een bepaald crit’air worden toegelaten.

De permanente zone van Grenoble is actief sinds 1 januari 2017. De zone is vooral actief rond het centrum van de stad om hier de luchtkwaliteit te verbeteren. De zone is actief van maandag tot en met vrijdag van 6:00 tot 19:00. Buiten deze tijden mag de zone ook betreden worden zonder een milieusticker Frankrijk.

Op 1 janauari 2018 is er permanente milieuzone vast gesteld in de vallei de Arve. De milieuzone loopt langs de rivier de Arve vanaf Bonneville tot aan de Italiaanse grens. Belangrijke wegen in dit gebied zijn de A40 naar de Mont Blanctunnel en de A410 richting Annecy. Een andere weg is de D1506 richting Zwitserland.

Naast de permanente zones zijn er ook nog tijdelijke milieuzones in Frankrijk. Deze zones worden alleen actief in het geval van langdurige extreme luchtvervuiling. De omvang van een tijdelijke milieuzone is van te voren vastgelegd en met borden aangegeven. Het kan zijn dat een tijdelijke milieuzone over een departement valt, hiervan kan de omvang per keer wel verschillen. Is er geen sprake van extreme luchtvervuiling dan is er ook geen crit’air nodig.